Czego należy przestrzegać podczas wykonywania usług?

Opiekun osoby starszej, dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, musi wykazywać się szczególną dbałością o higienę i bezpieczeństwo przy wykonywaniu codziennych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to niezbędne, by nie narazić na niebezpieczeństwo ani podopiecznego ani samego opiekuna.

Przed wyjazdem opiekun uzyskuje informację o warunkach umowy, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia podopiecznego, jego potrzeb oraz zakresu obowiązków z tego wynikających, a także warunków mieszkaniowych, w jakich powierzony zakres obowiązków będzie wykonywany. Wiedza ta pozwoli przyszłemu opiekunowi osoby starszej jak najlepiej przygotować się do pracy.

Bezpośrednim miejscem świadczenia usług opieki jest miejsce zamieszkania i przebywania podopiecznego. Miejsca te, w zależności od konkretnego przypadku, mogą różnić się od siebie m.in.: wielkością, położeniem, wyposażeniem.

Opiekun powinien dokładnie zapoznać się z pomieszczeniami, w których będzie wykonywał swoją pracę oraz sprzętami i urządzeniami  stanowiącymi wyposażenie tych pomieszczeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo związane z ich użytkowaniem i wykorzystaniem.

Bardzo ważne jest również zachowanie porządku i czystości w miejscu świadczenia usług. Do podstawowych obowiązków opiekuna w tym zakresie należy:

 • zmywanie naczyń,
 • odkurzanie, zamiatanie, mycie podłóg, ścieranie kurzu,
 • zmienianie oraz pranie pościeli,
 • zmienianie, pranie i prasowanie ubrań,
 • sprzątanie łazienki i toalety,
 • segregacja i wynoszenie śmieci.

Opiekun przy wykonywaniu codziennych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych powinien dbać o bezpieczeństwo i higienę.

Usługi pielęgnacyjne świadczone przez opiekuna:

 • codzienna toaleta podopiecznego (kąpiele, prysznic, pielęgnacja włosów, skóry, zębów, czesanie i golenie),
 • pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • regularne zmienianie pieluchomajtek (jeśli zachodzi taka potrzeba).

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekuna:

 • pomoc we wstawaniu, chodzeniu, poruszaniu się po mieszkaniu i poza nim,
 • pomoc w ubieraniu i rozbieraniu,
 • spacery,
 • dbanie o odpowiedni i adekwatny do pogody ubiór podopiecznego,
 • przygotowywanie i podawanie posiłków z uwzględnieniem diety podopiecznego,
 • pomoc przy jedzeniu, karmienie (jeśli zachodzi taka potrzeba),
 • pomoc w wykonywaniu czynności życia codziennego (np.: uzgadnianie terminów wizyt u lekarza, pomoc w czasie wizyt u lekarza, dotrzymywanie towarzystwa seniorowi w czasie wyjść z domu),
 • robienie zakupów,
 • realizacja recept,
 • opiekowanie się zwierzętami domowymi,
 • dbanie o rośliny domowe,
 • informowanie osób uprawnionych o zmianie stanu zdrowia oraz o zmianach w zachowaniu podopiecznego.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!