Czego należy przestrzegać podczas pracy w opiece?

W pracy opiekuna osoby starszej lub niesamodzielnej niezwykle ważna jest dbałość o higienę i bezpieczeństwo podczas wykonywania codziennych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych. To gwarancja bezpieczeństwa zarówno podopiecznego, jak i samego opiekuna.

Informacje przed wyjazdem do pracy w Niemczech

Przed wyjazdem opiekun otrzymuje pełną informację o warunkach umowy, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia podopiecznego, jego potrzeb, zakresu obowiązków oraz warunków mieszkaniowych. Dzięki tej wiedzy, przyszły opiekun może odpowiednio przygotować się do pracy.

Miejsce pracy

Bezpośrednim miejscem świadczenia usług opieki jest miejsce zamieszkania i przebywania podopiecznego. Miejsca te, w zależności od konkretnego przypadku, mogą różnić się od siebie m.in.: wielkością, położeniem czy wyposażeniem.

Opiekun już pierwszego dnia pobytu w nowym domu powinien dokładnie zapoznać się z pomieszczeniami, w których będzie wykonywał swoją pracę. Warto poznać zasady działania sprzętów i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnie niebezpiecznych elementów. 

Utrzymanie porządku

 • Bardzo ważne jest również zachowanie porządku i czystości w miejscu świadczenia usług. Do podstawowych obowiązków opiekuna w tym zakresie należy:
 • zmywanie naczyń,
 • odkurzanie, zamiatanie, mycie podłóg, ścieranie kurzu,
 • zmienianie oraz pranie pościeli,
 • zmienianie, pranie i prasowanie ubrań,
 • sprzątanie łazienki i toalety,
 • segregacja i wynoszenie śmieci.

Usługi pielęgnacyjne w pracy opiekuna osoby starszej

Opiekun przy wykonywaniu codziennych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych powinien dbać o bezpieczeństwo i higienę.

Do podstawowych obowiązków opiekuna w zakresie pielęgnacji należą:

 • codzienna toaleta podopiecznego (kąpiele, prysznic, pielęgnacja włosów, skóry, zębów, czesanie i golenie),
 • pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • regularne zmienianie pieluchomajtek (jeśli zachodzi taka potrzeba).

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekuna:

 • pomoc we wstawaniu, chodzeniu, poruszaniu się po mieszkaniu i poza nim,
 • pomoc w ubieraniu i rozbieraniu,
 • spacery,
 • dbanie o odpowiedni i adekwatny do pogody ubiór podopiecznego,
 • przygotowywanie i podawanie posiłków z uwzględnieniem diety podopiecznego,
 • pomoc przy jedzeniu, karmienie (jeśli zachodzi taka potrzeba),
 • pomoc w wykonywaniu czynności życia codziennego (np.: uzgadnianie terminów wizyt u lekarza, pomoc w czasie wizyt u lekarza, dotrzymywanie towarzystwa seniorowi w czasie wyjść z domu),
 • robienie zakupów,
 • realizacja recept,
 • opiekowanie się zwierzętami domowymi,
 • dbanie o rośliny domowe,
 • informowanie osób uprawnionych o zmianie stanu zdrowia oraz o zmianach w zachowaniu podopiecznego.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!