Jakie cechy powinien posiadać opiekun?

Opiekun osoby starszej lub niesamodzielnej to specjalista, coraz częściej poszukiwany w starzejących się społeczeństwach. Praca w tym zawodzie jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca. Dlatego szczególnie poszukiwane są osoby:

  • zaangażowanie w pracę,
  • empatyczne, w szczególności na potrzeby osób starszych,
  • cierpliwe i opanowane,
  • łatwo nawiązujące kontakt z innymi ludźmi, 
  • otwarte,
  • szybko przystosowujące się do nowych warunków, 
  • sprawne fizycznie.

Te umiejętności też są ważne

W pracy opiekuna osoby starszej w Niemczech niezbędna jest również znajomość języka niemieckiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Z pewnością przyda się również prawo jazdy, doświadczenie w pracy z ludźmi oraz brak wrażliwości na płyny ustrojowe. Nie jest wymagane wykształcenie specjalistyczne, ale mile widziane są zawody medyczne.

Praca opiekuna osoby starszej

Świadczenie usług opieki nad osobami starszymi jest zajęciem szczególnym, które wiąże się z odpowiedzialnością za osobę nie w pełni samodzielną. Opiekun osoby starszej wykonuje obowiązki sprawnie i rzetelnie. Powinien być w opiece nad seniorem sumienny i dokładny, a zarazem cierpliwy i wrażliwy.

Rolą opiekuna jest przede wszystkim wsparcie bliskich w opiece nad osobą starszą poprzez prowadzenie domu i towarzyszenie seniorowi w życiu codziennym. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze nie mogą zajmować więcej czasu, niż czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego podopiecznego i z zapewnieniem mu towarzystwa. Podopieczny i jego rodzina mają prawo wiedzieć, czego mogą oczekiwać i wymagać od opiekuna. Dlatego też zawsze powinny zostać dokładnie ustalone zasady współpracy z seniorem i jego rodziną. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!