Jakie cechy powinien posiadać opiekun?

Opiekun osoby starszej to specjalista, który jest coraz bardziej poszukiwany w starzejących się społeczeństwach. Opieka nad osobą starszą to odpowiedzialna i wymagająca praca. Dlatego nie każdy może podjąć się tego zajęcia.

Predyspozycje, jakie powinny cechować przyszłego opiekuna osoby starszej:

 • zaangażowanie w pracę,
 • empatia w stosunku do podopiecznego, łatwość zrozumienia jego potrzeb i emocji,
 • cierpliwość i opanowanie,
 • sympatia w stosunku do osób starszych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi,
 • zdolność szybkiego przystosowywania się do nowych warunków,
 • sprawność fizyczna,
 • brak wrażliwości na płyny ustrojowe,
 • znajomość języka niemieckiego,
 • prawo jazdy (nie jest wymagane przy wszystkich ofertach),
 • nie jest wymagane posiadanie specjalistycznego wykształcenia, jednak mile widziane są zawody medyczne oraz doświadczenie wynikające z pracy z ludźmi,
 • wskazane jest, aby opiekun był osobą niepalącą.

Świadczenie usług opieki nad osobami starszymi jest zajęciem szczególnym, które wiąże się z odpowiedzialnością za osobę nie w pełni samodzielną. Opiekun osoby starszej powinien wykonywać swoje obowiązki sprawnie i rzetelnie. Powinien być w opiece nad seniorem sumienny i dokładny, a zarazem cierpliwy i wrażliwy. Rolą opiekuna jest przede wszystkim wsparcie bliskich w opiece nad osobą starszą poprzez prowadzenie domu i towarzyszenie seniorowi w życiu codziennym. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze nie mogą zajmować więcej czasu, niż czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego podopiecznego i z zapewnieniem mu towarzystwa. Podopieczny i jego rodzina mają prawo wiedzieć, czego mogą oczekiwać i wymagać od opiekuna. Dlatego też zawsze powinny zostać dokładnie ustalone zasady współpracy z seniorem i jego rodziną. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!