Z czym wiąże się praca Opiekunki w Niemczech? Poznaj warunki pracy

Rozważasz wyjazd zarobkowy za granicę? Słyszałaś o możliwości pracy w opiece w Niemczech i chcesz dowiedzieć się więcej na temat warunków zatrudnienia? Sprawdź, z czym wiąże się praca Opiekunki seniora w Niemczech. 

Na czym polega praca Opiekunki w Niemczech?

Praca w charakterze Opiekunki lub Opiekuna osób starszych w Niemczech wiąże się z wykonywaniem czynności uzależnionych przede wszystkim od stanu zdrowia podopiecznego. W zakres opieki wchodzi zwykle pomoc w pielęgnacji i utrzymaniu higieny, przemieszczaniu się oraz asekuracja w trakcie codziennych czynności, których senior nie jest w stanie wykonywać samodzielnie. Do Twoich zadań należeć będzie również szeroko rozumiana aktywizacja podopiecznego. 

Zawsze przed podpisaniem umowy z agencją pracy oraz przed samym wyjazdem powinnaś otrzymać pełna informację o stanie zdrowia seniora oraz zakres swoich obowiązków.

Z czym wiąże się aktywizacja seniora?

Aktywizacja seniora to jeden z ważniejszych elementów pracy z osobami starszymi. Polegająca na odpowiedniej organizacji czasu i doborze zajęć o pozytywnym oddziaływaniu na kondycję psychofizyczną osoby starszej. Aktywizacja ma kluczowe znaczenie dla zdrowia podopiecznego. W jej zakres wchodzić mogą zarówno spacery, jak i rozmowa. Pozytywny skutek dla samopoczucia seniora mają również zlecane mu regularnie proste zadania, które jest on w stanie wykonać samodzielnie, a także systematyczne ćwiczenie pamięci.

Znajomość języka w pracy Opiekunki

Wymagania dotyczące znajomości języka w pracy Opiekunki to zazwyczaj opanowanie języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Zakres umiejętności językowych Opiekunek powinien umożliwiać porozumiewanie się na co dzień z podopiecznym i jego rodziną. Szczególnie przydatnym obszarem słownictwa jest ten dotyczący opieki, samopoczucia, stanu zdrowia oraz codziennych czynności. Porozumienie ułatwi również znajomość nazw sprzętów domowych i słownictwa związanego z jedzeniem. 

Poznaj warunki zatrudnienia

Pracując w opiece senioralnej w Niemczech, uzyskasz zarobki co najmniej dwa razy wyższe niż średnia pensja krajowa w Polsce. Na wysokość wynagrodzenia wpływają kryteria, takie jak: stopień znajomości języka niemieckiego i doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Na dodatkowe premie można też liczyć w pracy w opiece w okresie świątecznym. Jeśli chodzi o aspekt związany z zatrudnieniem, warto wspomnieć też, że poza pensją, Opiekunki osób starszych mają zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie i transport. Co istotne, okres pracy za granicą wliczany jest również do stażu emerytalnego.